Bảng giá thép Việt Mỹ

TT CHỦNG LOẠI VIỆT MỸ VIỆT MỸ CB400
1 Thép cuộn D6 13,200 13,200
2 Thép cuộn D8 13,200 13,200
3 Thép thanh D10 79,000 88,300
4 Thép thanh D12 128,600 135,600
5 Thép thanh D14 180,800 188,500
6 Thép thanh D16 234,000 242,600
7 Thép thanh D18 Liên Hệ Liên Hệ
8 Thép thanh D20 Liên Hệ Liên Hệ
9 Thép thanh D22 Liên Hệ Liên Hệ
10 Thép thanh D25 Liên Hệ Liên Hệ

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0941414422
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon